Make your own free website on Tripod.com
3/13
UNIT PEMPROSESAN PUSAT (CPU)

CPU mempunyai beberapa jenama, model dan kelajuan
  1. Jenama : INTEL, AMD dan CYRIC.
  2. Model    : Katrij   - dipasang pada slot 1 atau                                  slot A
                    PPGA  - dipasang pada soket 370,                                  soket PPGA.(seperti rajah                                  disebelah)

  3. Kelajuan : Lebih besar nilainya, lebih laju
                     dan bergantung kepada CPU                      dan jenisnya (Cth: 866 MHz)

Pemasangan : Merupakan proses pemasangan terpenting dan perlu berhati-hati. Ia dipasang pada soket di papan induk. Pastikan sudut CPU dipasang pada sudut soket yang berpadanan dan betul. Tentukan penanda pada pada CPU sebelum pemasangan dibuat. Penanda ini akan menentukan sama ada CPU yang dipasang betul atau salah. Jika anda memasang pada sudut yang salah, pin-pin CPU tidak akan masuk pada lubang-lubang soket.