Make your own free website on Tripod.com
4/13
INGATAN CAPAIAN RAWAK (RAM)
    RAM mempunyai beberapa jenis yang berbeza bentuk, diantaranya;
1.   Jenis      : SIMM, DIMM, SDRam, RDRam
2.   Bentuk   : Bergantung kepada bentuk RAM (Cth: 72 pin, 168 pin)

3.   Kapasiti  : Lebih besar kapasiti, lebih mudah dan cepat komputer mengakses data.
                     (32MB, 64MB, 128MB, dll)

4.   Jenis Kelajuan : 66MHz, 100MHz, 133MHz. (bergantung kepada sokongan bas                                papan induk)

Pemasangan : Dipasang pada slot RAM di papan induk yang dikenali sebagai "Bank". Pastikan ia dipasang pada "bank" yang betul. Terdapat 3 "bank" yang disediakan. Rujuk manual papan induk. Biasanya ia dipasang pada "bank 1" lebih dahulu.